abırlandırmaq

abırlandırmaq
abırlandırma
abırlanma

Digər lüğətlərdə