ACILIQ

1
сущ.
1. горечь:
1) горький вкус. Ağızda acılıq hiss etmək почувствовать горечь во рту
2. перен. горькое, тяжёлое чувство, вызванное несчастьем, неудачей, обидой и т.п. Tənhalığın acılığı горечь одиночества
2. язвительность, едкость. Sözlərin acılığı язвительность слов; acılığını almaq nəyin устранить горечь чего
◊ gözünün acılığını almaq вздремнуть
2
I
сущ. бот. эфедра, хвойник (род вечнозелёных растений, некоторые виды которых содержат алкалоид эфедрин)
II
прил. эфедровый. Acılıq yarpağı эфедровый лист; acılıq fəsiləsi семейство эфедровых, хвойниковых
ACILI
ACILIQKİMİLƏR

Digər lüğətlərdə