AD ÇIXARMAQ

yaxşı və ya pis əməlləri ilə tanınmaq, məşhur olmaq; ~ barmaqla göstərilmək, ad qazanmaq.

AD ALMAQ
AD ELƏMƏK