ALAF

Ərəbcə əsli ələfdir, “yem” deməkdir. Əllaf sözü ilə qohumdur. 

ALAÇIQ
ALAGÖZ

Значение слова в других словарях