ALAF

is. Heyvan yemi (ot, saman, küləş və s.). Atlara alaf vermək. Alaf tədarükü. Alaf anbarı. Heyvanları qış üçün alafla təmin etmək.
– Murad öküzlərin yerinə, alafına baxıb qayıdanda günəş Çiçəkli kəndini tamam bürümüşdü. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ALAF ALAF, YEM (heyvanlar üçün)
  • ALAF yem — ot

Etimologiya

  • ALAF Ərəbcə əsli ələfdir, “yem” deməkdir. Əllaf sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
ALADODAQ
ALAFA

Digər lüğətlərdə