ALMALIQ

ALMALIQ I is. Alma bağı, alma ağacları əkilən yer. Onlar gəlib almalığa çatdılar (S.S.Axundov).

ALMALIQ II is. anat. Atın gözlərinin üst tərəfindəki çuxur yer, çökəklik.

ALIŞMAQ
ALT

Digər lüğətlərdə