AS

AS I is. [ ər. ] Kart oyununda: tuz, təkxallı qumar kağızı.

AS II is. [ ər. ] Mahir təyyarəçi.

AS III sif. [ ər. ] Sözü keçən, nüfuzlu adam. O, as adamdır. Hamı ona hörmət edir.

AS IV f. Bir şeyi yuxarıdan bənd etmək, sallamaq. Sağ meşə, sol meşə, yollar ensiz, dar; Sanki dağ başından kəndir asmışlar (B.Azəroğlu).

ARTİKUL
ASMA

Digər lüğətlərdə