Asfaltsızlaşdırma

neftdə, eləcə də neft məhsularında həl olmuş asfalt və qatran madələrinin onlardan çıxarılması. Təmizlənəcək məhsul xüsusi həledicilərin (maye, etan, propan, butan və s.) köməyi ilə asfaltsızlaşdırılır. A. prosesindən mineral qalıq yağlarının təmizlənməsində geniş istifadə olunur. Bu proses nəticəsində sürtkü yağının üzlülüyü ilə koksun miqdarı azalır, rəngi və s. keyfiyətləri yaxşılaşır.
Asfaltenlər
Asidol

Digər lüğətlərdə