AVARÇI

i. bax avarçəkən

AVARÇƏKMƏ
AVARİYA

Digər lüğətlərdə