Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • защита

  -ы; ж. см. тж. защитный 1) к защитить - защищать. Защита окружающей среды. Защита крепости. Защита кустарника от морозов. Защита от радиации. Брать по

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЗАЩИТА

  1. Müdafiə, mühafizə; 2. Müdafiə etmə, qorunma; 3. Özünü müdafiə edəntərəf (məhkəmədə); 4. Himayə, arxa, dayaq; 5

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАЩИТА

  ж мн. нет 1. müdafiə; mühafizə; 2. müdafiə etmə (edilmə); qoruma, qorunma; 3. собир. hüq. özünü müdafiə edən tərəf (məhkəmədə); 4

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАЩИТА

  мн. нет 1. см. защитить. 2. хуьдай кас; хуьдай ксар; куьмек, далу. 3. векил, векилар (судда).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСИЯТЬ

  нур гун, ишигъ гун; нур гуз башламишун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • защипа

  -ы; ж. Мелкая застроченная складка на одежде. Блузка с защипами.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • зашиться

  ...успеть выполнить, сделать всё, что нужно. Зашиться с делами. Зашиться на работе.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • засиять

  ...св. 1) от чего Начать сиять; стать сияющим. Засияла звезда. Засияла заря. Лицо засияло от радости. 2) Появиться, показаться (о чём-л. сияющем, блестя

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЗАШИТЬСЯ

  сов. tikilmək, calanmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАСИЯТЬ

  сов. 1. parıldamaq, şəfəqlənmək, şəfəq vermək, işıldamaq; parıldamağa başlamaq, işıldamağa başlamaq; 2

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ZABITA

  polisiya

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • зашить

  -шью, -шьёшь; зашей; зашитый, -шит, -а, -о; св. см. тж. зашивать, зашиваться, зашивание, зашивка что 1) а) Соединяя, скрепляя края швом, устранить (от

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЗАШИТЬ

  1. цун, цвана кIевирун. 2. хцун, хцвана расун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАШИТЬ

  сов. 1. tikmək, calamaq; 2. yamaq vurmaq, yamaqlamaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ZABİTƏ

  дисциплина, порядок, строгость

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ZABUTA

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
  Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.
 • ЗАДИРА

  м и ж разг. кикIидайди, дяве акъуддайди, хкуькьдайди

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАБЫТЬСЯ

  ...жув вуж ятIа рикIелай ракъурун, жуван кьацIалай алатун. 4. см. забыть.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАБЫТЬЕ

  мн. нет 1. жув-жувалай алатун, жувакай жуваз хабар амукь тавун. 2. суствал; суст хьун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАБОТА

  къайгъу; къайгъу чIугун; проявить заботу къайгъу чIугун; день проходит в заботах югъ къайгъуйрик кваз акъатзава

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАБИТЬСЯ

  1. гьахьна (акахьна) акъвазун, чуьнуьх хьун; забиться в угол пипIе гьахьна акъвазун. 2. рикI хъуткъуниз башламишун; кIвалахиз башламишун (рикIи, дамар

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАБОТА

  1. Qayğı, qeyd; 2. Fikir, dərd; 3. Başağrısı

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ZABİTƏ

  is. [ər.] 1. Qayda, qanun, nizam, intizam. [Divanbəyi:] Barı bu işin şükranəsinə nizamə tabe olun, əgərçi heç nizamı və zabitəni anlamırsınız

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ЗАЧИТАТЬ

  кIелун (мес. протокол, ван акъудна)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ZABİTƏ

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
  Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.
 • ЗАЛИТЬСЯ

  1. акатун (цик ва маса жими затIуник). 2. ацIун (цив ва мсб). 3. жувал экъичун. 4. авахьун, фин (яд саник)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • zarıya-zarıya

  zarıya-zarıya

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ZARIYA-ZARIYA

  нареч. со стоном

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • VASITA

  vasitə

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • ЗАСЕКА

  1. там атIай пунар ва кул-кус амай чка. 2. гъварар, ттарар вигьена кIевнавай чка

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСЫЛАТЬ

  несов., см. заслать.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСЧИТАТЬ

  гьисабун (са затIунин, са кардин эвездай)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСНЯТЬ

  шикил чIугун, шикил хтIунун (кинодин ва я фотографиядин аппаратдалди)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСИЛЬЕ

  зур; гуж; гужлу эсер

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСЕЯТЬ

  цун, тум вигьин, тум кутун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСЫХАТЬ

  несов. кьурун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСАДА

  1. чинеба рехъ атIана акъвазун. 2. чинеба рехъ атIана акъвазвавай чка. 3. чинеба рехъ атIана акъвазнавай ксар

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСЫПАТЬ

  несов., см. заснуть

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ZARIMA

  “Zarımaq”dan f.is

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ZARITMA

  “Zarıtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ЗАРЫТЬСЯ

  ...гзаф, кIевелай чалишмиш хьун, алахъун, юкьва гьахьна экъечI тавун; зарыться в книги ктабрин юкьва гьахьна экъечI тавун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАМЕТА

  1. Görmə; 2.qeyd

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАСЧИТАТЬ

  hesaba almaq, hesablamaq, hesab etmək, hesaba salmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАЩИТИТЬ

  müdafiə etmək, qorumaq, mühafizə etmək, özünü qorumaq, qorunmaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЗАСЫПАТЬ

  1. вигьин. 2. вигьена ацIурун (къум, накьв). 3. кIвахун, вигьин (мес. рекьиз къум). 4. пер. къурун, гзаф гун (суалар ва мсб)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАСЛАТЬ

  ракъурун, яргъаз ракъурун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАРИТЬСЯ

  разг. темягь авун, темягь ттун; зариться на чужое добро ччарадан малда темягь ттун.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАЩИЩАТЬ

  несов., см. защитить.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАШИВАТЬ

  несов., см. зашить.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАЩИПАТЬ

  жакIум акъудун; кIасун, кIасна (жакIумар акъудна) гьелекун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЗАЩИТИТЬ

  1. хуьн. 2. тереф хуьн. 3. векил яз экъечIун (судда садаз кардин патахъай)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • хуьнуьх

  охрана, защита.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • HAVADARLIQ

  заступничество, поддержка, защита

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • qaşına-qaşına

  qaşına-qaşına

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • qaşıya-qaşıya

  qaşıya-qaşıya

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • HAVADARLIQ

  сущ. заступничество, покровительство, защита

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MÜHAFİZƏ

  охрана, охранение, защита, прикрытие

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MÜDAFİƏ

  1. оборона, защита; 2. оборонительный, защитный;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • HƏYAN

  1. защита, охрана; 2. покровительство, опора;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • VASİTƏ

  1. посредничество, ходатайство; 2. средство, способ;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DAŞIMA

  перевозка, переноска

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DAŞIMA

  ...tezliyi тех. частота перевозок 2. перенос, переноска. Yükləri daşıma переноска грузов II прил. перевозный, перевозочный, провозной (провозный); транс

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ÇAŞIMA

  сущ. от глаг. çaşımaq

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • BAŞINA

  нареч. в сочет. с глаг. qalmaq, qoymaq. Başına qalmaq: 1. остаться безхозным, без присмотра; 2. быть в большом количестве, сколько хочешь. Üzüm başına

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ASİTAN

  сущ. порог, выход

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ТАЩИТЬСЯ

  несов. 1. фин; са гужалди фин; са гужалди къекъуьн; яваш-явашди фин. 2. галчIур хьун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • QAŞIMA

  1. чесание, почесывание; 2. скребка;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MASIRA

  шпулька

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • МАШИНА

  машин

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • РАКИТА

  бот. цIвелин ттарарин са жинс

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • VASİTƏ

  ...vasitəsidir. – Mirzə Səfər eşitmişdi ki, şeir yazmaq üçün iki vasitə lazımdır: xəlvət otaq və bir şüşə şərab. Ə.Haqverdiyev. □ Bu vasitə ilə – bu yol

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • QAŞITMA

  “Qaşıtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • QAŞIMA

  “Qaşımaq”dan f.is

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • КАШИЦА

  1. хапIа. 2. лемкье (жими палчух ва мсб)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • DAŞITMA

  “Daşıtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • DAŞIMA

  “Daşımaq”dan f.is

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ЛАНИТА

  уст. хъвехъ

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ДОСЫТА

  нареч. тухдалди, тух жедалди

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • МАШИНА

  maşın

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • DAŞITMA

  сущ. от глаг. daşıtmaq

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QAHMARLIQ

  сущ. заступничество, защита кого-л.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • CAVAR

  сущ. устар. 1. соседство, близость 2. защита, покровительство

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • апология

  -и; ж. (греч. apología - защита, оправдание); книжн. Предвзятая защита, неумеренное восхваление кого-, чего-л. Апология свободной любви.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • природоохрана

  -ы; ж. см. тж. природоохранный Защита, охрана природы.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • YƏD

  сущ. устар. 1. рука 2. сила, мощь 3. помощь, покровительство, защита

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ARXA

  1. спина; 2. перен. защита, защитник, опора, поддержка; 3. воен. тыл;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DAYAQ

  1. подпорка, подставка, упор; 2. перен. опора, оплот, защита, помощь, поддержка;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • огнезащита

  -ы; ж. Защита от огня, пожаров. Индивидуальные средства огнезащиты.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • правозащита

  -ы; ж. см. тж. правозащитный Защита, отстаивание прав человека.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ПРОТИВОАТОМНЫЙ

  прил. atoma qarşı; противоатомная защита atoma qarşı qorunma, atomdan müdafiə.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • архавал

  1. защита, поддержка со стороны арха. 2. родство (со стороны отца). 3. опекунство.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • селезащита

  -ы; ж. см. тж. селезащитный Защита от селевых потоков, селя.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ÖZÜNÜQORUMA

  сущ. 1. самозащита (защита самого себя от опасности, враждебных действий; защита собственными силами). Özünüqoruma tədbirləri меры самозащиты 2. самос

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ÖZÜNÜMÜDAFİƏ

  сущ. самооборона: 1. самозащита (защита самого себя от опасности, нападения, враждебных действий; защита собственными силами). Özünümüdafiə hüququ пра

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • TEZTƏSİRLİ

  прил. быстродействующий. связь. Teztəsirli mühafizə быстродействующая защита, teztəsirli dərman быстродействующее лекарство

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PASLANMA

  ...paslanmaq, ржавление. Neft qurğularının paslanmadan qorunması защита нефтяных установок от ржавления

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • TƏRƏFDARLIQ

  сущ. 1. заступничество, защита кого-л., чего-л. 2. пристрастие, предвзятое отношение к кому-, чему-л.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • патерналистский

  (тэ) -ая, -ое.; книжн. к патернализм и патерналист. П-ая политика. П-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • противоэпидемический

  ...-ое. Направленный на борьбу с эпидемией, эпидемиями. П-ие мероприятия. П-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • PİLLƏVARİ

  ...каскадный (образующий каскад). Pilləvari mühafizə связь. каскадная защита

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • радиационный

  ...радиация; -ая, -ое. Р-ое давление. Р-ое воздействие на организм. Р-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ABLYASİYA

  ...уменьшение массы ледника путём таяния, испарения и др. 2. тепловая защита в ракетах

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • заступничество

  -а; ср. Защита, покровительство. Просить, искать заступничества у кого-л. Избежать выговора благодаря заступничеству коллектива.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • TAYFABAZLIQ

  ...преданность интересам своего рода, пристрастие 2. кланство (защита интересов только своего рода, своих близких родственников)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • противоатомный

  ...-ое. Предназначенный для защиты от воздействия атомного оружия. П-ая защита. П-ые укрытия.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • противотепловой

  ...температуры, теплового воздействия. Противотепловой костюм. П-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ухищрённый

  ...на хитрости, ловкой изобретательности. Ухищрённый приём. У-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • противорадиационный

  ...-ое. Предназначенный для защиты от радиации и борьбы с ее последствиями. П-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • самозащита

  ...Защита самого себя от опасности, нападения, враждебных действий, защита собственными силами. Инстинкт самозащиты. Оружие для самозащиты. Группа самоз

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • противолучевой

  ...защиты от радиационного облучения и борьбы с лучевой болезнью. П-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • DÖVLƏTÇİLİK

  ...государственный строй). Azərbaycan dövlətçiliyinin müdafiəsi защита Азербайджанской государственности, dövlətçiliyin bərpası восстановление государст

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • защищать

  -аю, -аешь; нсв. см. тж. защищаться, защита 1) к защитить 2) юрид. Выступать на суде в качестве защитника, адвоката.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • коррозиестойкий

  ...противостоять коррозии, не поддающийся коррозии 1) К-ие материалы. К-ая защита.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ладейный

  I -ая, -ое. к ладья II Л-ая защита. II -ая, -ое. к ладья I Л-ая мачта.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • оплот

  -а; м. чего 1) высок. Надёжная защита, опора, твердыня. Оплот мира. Дружба народов - оплот спокойствия в мире. 2) устар. Ограда, заграждение.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • антивирусный

  ...предотвращение проникновения вируса. А-ая прививка, профилактика, защита. А-ые программы (обнаруживающие и удаляющие компьютерный вирус).

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • антиинфляционный

  ...инфляции, на ослабление инфляционных процессов. А-ые меры правительства. А-ая защита населения.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • Отечество

  ...которой является; родина. Любить своё отечество. Служить Отечеству. Защита родного Отечества.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • потому что

  ...союза. Вследствие того, что. Засуетились, потому что было поздно. Защита не состоится, потому что нет кворума.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • подтопление

  ...подтопить III; -я; ср. Для этой местности характерно подтопление лесов. Защита от подтопления. II = подтоплять, подтопляться; см. подтопить III

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MAGİSTRLİK

  ...магистерство: 1. звание, учёная степень магистра 2. подготовка и зашита диссертации на получение этой степени II прил. магистерский. Magistrlik disse

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • İSTİNADGAH

  ...пристанища 2. опора: 1) место опоры, точка опоры 2) перен. оплот, защита. Sülhün istinadgahı оплот мира

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • москит

  ...отряда двукрылых, причиняющее болезненные укусы. Укусы москитов. Защита от москитов.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Pasita Abad
Pasita Abad (Pasita Abad; 5 oktyabr 1946, Batanes[d] – 7 dekabr 2004, Batan adası) — Amerika-Filippinli rəssam. O, Filippinin şimal hissəsində, Luson və Çin Respublikası arasında kiçik bir adada, Baskoda anadan olub. Onun 30 illik sənət karyerası təhsilini təkmilləşdirmək üçün ABŞ-yə səfəri zamanı başlayıb. Onun əsərləri 200-dən çox muzey, qalereya və digər məkanlarda, o cümlədən dünyanın 75 fərdi sərgisində nümayiş etdirilib. Rəssamın əsərlərini indi 70-dən çox ölkədə ictimai, korporativ və şəxsi kolleksiyalarda görmək olar. == Həyatı == 1967-ci ildə Abad Filippin Universitetində siyasi elmlər üzrə bakalavr dərəcəsi alıb. 1970-ci ildə o, hüquq təhsili almaq niyyəti ilə ABŞ-yə gəldi, lakin əvəzində 1972-ci ildə San Fransiskodakı Lone Mountain Universitetində Asiya Tarixi üzrə bakalavr və magistr (MA) dərəcələrini aldı. Rəssam Koliforniyada beynəlxalq inkişaf iqtisadiyyatı üzrə magistr dərəcəsi almış Stanford tələbəsi Cek Qarriti ilə ailə həyatı qurur. Abad Vaşinqtonda Corcoran İncəsənət Məktəbində və Nyu Yorkda İncəsənət Tələbələri Liqasında rəssamlıq təhsili alıb. Yaradıcılıq karyerası boyunca Pasita bir çox mükafatlar alıb, lakin birincisi — TOYM sənətinə görə (1984) həyatında ən vacib mükafat olub..
Fasiya
Fasiya anlayışını geoloji ədəbiyyata ilk dəfə İsveçrə alimi Qressli daxil etmişdir. O, 1846-cı ildə İsveçrənin Yura dağları yamacı boyunca geoloji tədqiqat apararkən eyni yaşlı çöküntülərin öz litoloji tərkiblərini kəskin dəyişdiklərini müşahidə etmişdir. Daha sonra Qressli Portland çöküntülərində müəyyənləşdirdiyi onurğasızların asossasiyası Aralıq dənizinin müasir çöküntülərində də müşahidə etmişdir. O, həmin tədqiqatlara əsaslanıb eyni yaşlı suxurların sahə boyunca dəyişməsini "eyni horizontun petroqrafik modifikasiyası" adlandırmış, sonra bu anlayışı yığcam şəkildə ifadə edərək, "fasiya" sözü ilə əvəz etmişdi. Latınca Fasiya (facies) üz deməkdir. "Fasiya" – eyni stratiqrafik, intervalda olan, lakin fiziki- coğrafi əmələgəlmə şəraitlərinə və tərkiblərinə görə bir- birindən ayrılan çöküntü kompleksinə deyilir. Geoloji ədəbiyyatda fasiyanın aşağıdakı növlərinə, modifikasiyalarına rast gəlinir: 1. Litofasiya 2. ümumi geoloji fasiya 3. Mineroloji fasiya 4.
Kaşira
Kaşira — Rusiya Federasiyasında yerləşən şəhər Moskva vilayətinə daxildir.
Kaşiva
Kaşiva (yap. 柏市) — Yaponiyanın Kanto regionunda yerləşən Çiba prefekturasının şimal-qərbində şəhər.
Madita
Madita (tam adı: Edita Malovçiç, bosn. Edita Malovčić, səhnə adı ilə alm. Madita‎; 21 yanvar 1978, Vyana) — Avstriya müğənnisi və Bosna əsilli aktrisa. Atası bosnalı folklor mahnılarının ifaçısı Kamal Malovçiçdir. Madita sinti pop, R&B və caz da daxil olmaqla müxtəlif janrlarda ifa edir. == Həyatı == Edita Malovçiç Vyanada bosnalı folklor mahnılarının ifaçısı Kamal Malovçiçin Serbiyalı xanımla olan ilk nikahından dünyaya gəlmişdir. Maditanın bildirdiyinə görə, o, atası ilə uzun müddət əlaqə saxlamamışdır və atası ilə bağlı heç də "xoş xatirələri yoxdur". 2003-cü il təvəllüdlü bir oğlu var. == Karyerası == === Aktrisalıq karyerası === Madita musiqişünaslıq təhsili ilə yanaşı özəl aktyorluq dərsləri almışdır. 1999-cu ildə bir çox mükafata layiq görülmüş Avstriya istehsalı Şimal ətəkləri filmində oynamışdır.
Zosima
Atıl-batıl (lat. Zosima) — bitkilər aləminin çətirçiçəklilər dəstəsinin çətirkimilər fəsiləsinə aid bitki cinsi. == Sinonimləri == === Heterotipik sinonimləri === Pichleria Stapf & Wettst. == Növləri == Yovşanyarpaq atıl-batıl (Zosima absinthiifolia (Vent.) Link) Zosima gilliana Rech.f. & Riedl Zosima korovinii Pimenov Zosima radians Boiss. & Hohen.
Хаditа
Xadita
Xadita (ərəb. حَدِيثَةٌ‎, al-Ḥadīthah) — İraqın Anbar mühafazasında şəhər.
Akita
Akita (şəhər) — Yaponiyada yerləşən şəhər. Akita (it) — Yapon işçi it növü. Akita prefekturası — Yaponiyada yerləşən prefektura.
Asiya
Asiya – Avropa ilə birlikdə Avrasiya materikini əmələ gətirir. Asiya şimaldan cənuba (adalarla birlikdə) — 10,5 min km, qərbdən şərqə — 12,5 min km məsafədə uzanır. sahəsi 43,4 mln kv. km-dir. Əhalisinin sayı təxminən 4.3 mlrd nəfər təşkil edir. Onlardan 52,1 % kişilər, 47,9 %-ni qadınlardır. Şəhər-kənd əhalisinin nisbəti 37,6:62,4-ə olan kimidir. Əhalinin hər kv.km-də orta sıxlığı 84,7 nəfərdir. Ən çox sıxlıq Sinqapurda-6742 nəfərə çatır. Ən az əhali sıxlığı Monqolustanda hər kv.km-də 1,72 nəfərdir.
Aşina
Aşina — Göytürklərin ali hakimiyyətinin soyu. Əfsanəyə görə Aşina soyu bir dişi qurddan törəmişdir. == Soyun tarixi == Hunlar çinlilərə məğlub olduqdan sonra xan Aşina 500 ailə ilə jujanların (avarların) yanına gəlib Altayın cənubunda məskən saldı, onların vassalı oldu. Bu türklər Mərkəzi Asiya, Altay, Böyük Çöl ərazisində yaşayır, dəmirçiliklə məşğul olur, filiz əridirdilər. Aşina soyu Dulu və Nuşibi qollarına ayrılırdı. Tibetdə, Çində, Altaylarda və böyük Sibir çöllərində yaşayan türklər haqqında kitab yazan rus türkoloqu Lev Qumilyovun "Qədim türklər" kitabında yazılır: "635-ci ildə Dulu və Nuşibi tayfaları özünüidarə hüququ qazandılar. 5 Dulu və 5 Nuşibi tayfa rəisləri yerli zadəganlardan təyin olundu. Bunlar şada, yəni xana qan qohumu olan adamlara bərabər tutulurdu. Onların hər birinə hakimiyyət rəmzi kimi ox təqdim olundu. "On ox" türkləri adı belə yarandı (bunlan Çulo xanın oğlu igid və nəcib Aşina şeni etdi).
Basta
Basta (rus. Баста, tam adı: Vasili Mixayloviç Vakulenko; 20 aprel 1980, Rostov-na-Donu) — Rusiya repçisi, bəstəkar, musiqi prodüseri, aktyor, radioaparıcı, teleaparıcı, ssenarist, prodüser, rejissor. Eyni zamanda Noqqano və N1NT3ND0 ləqəbləri ilə də tanınır. "Next FM" radiosunda aparıcı və bir neçə filmin rejissorudur. Kupe ilə birlikdə "Hip-hop TV"də "Gazgolder" verilişinin aparıcısıdır. 2007-ci ildə "Gazgolder" leyblini yaratmışdır. == Bioqrafiya == Vasili Vakulenko 20 aprel 1980-ci ildə Rostov-na-Donu şəhərində, hərbçi ailəsində doğulmuşdur. Həmin şəhərdə 32 saylı ümumtəhsil məktəbini bitirmiş, həmçinin musiqi məktəbində təhsil almışdır. Daha sonra musiqi kollecində, drijorluq ixtisası üzrə təhsil almışdır. Musiqi təhsili aldığı dövrdən Vasili hip-hopla maraqlanmağa başlamışdır.
Dasit
Dasit – narın dələnli, turş tərkibli riolit və orta tərkibli andezitin arasında keçid tipli maqmatik süxur. Adı qədim Roma Dakiyasından (Dacia) götürülüb. Növləri: pürüzlərin tərkibinə görə: avgitli, biotitli, hiperstenli, hornblendli, tridimitli, enstatitli; teksturuna görə: porfir, afir; quruluşuna görə: hioladasit; yaşına görə: neodasit, paleodasit; yaatma şəraitinə görə: intruziv, effuziv; dəyişilməsinə görə: kaynotip, paleotip. == Tapılması == Dasit lava axınlarında, lava gümbəzlərində, daykalarda, sillərdə və piroklastik tullanıtlarda rast gəlinir. O adətən subduksiya zonasından yuxarıda qitə plitəsinin üstündə, nisbətən cavan okean plitəsinin əridiyi yerdə tapılır. == Mineraloji tərkib == Riolit və andezit arasında mövqe tutduğuna görə dasitin andezitə nisbətən daha çox kvarsı, riolitə nisbətən isə daha çox plagioklazı olur.Afir quruşlu, açıq boz, yaşılımtıl boz vulkanik süxurdur. Plagioklaz feldşpatlar tez-tez oliqoklaz, andezin və labradoritlər olur. Dasit qranodioritin narın dənəli effuziv ekvivalenti (analoqu) hesab olunur. Plagioklaz bir çox dasitdə ən bol mineralır. Dasitin tərkibindən bundan başqa kvars, biotit, hornblend, avgit və enstatit də rast gəlinir.
Kasta
Kasta — İspan Amerikası və Filippində müstəmləkə dövründə İspan elitası tərəfindən yaradılmış və 17–18-ci əsrlərdə rəsmi olaraq mövcud olan iyerarxik irqi təsnifat sistemidir, hələ də fəal şəkildə istifadə olunur.
Asila
Asilə və ya Asiləh (ərəb. أصيلة‎) — Mərakeşin Atlantik okeanı sahillərində yerləşən şəhər. Tanca-Tetuan-Əl-Hüseyma inzibati ərazi vahidində yerləşir. == Tarixi == Müasir şəhərin yerində ilk yaşayış məskənləri eramızdan əvvəl 1500-cü ildə Finikiyanın koloniyası kimi mövcud olmuşdur. Roma imperiyası dövründə isə burada Karfagenin Zilis şəhəri yerləşirdi. Şəhər Mərakeşdə hökm sürən müxtəlif müsəlman sülalələrin hakimiyyəti altında olmuşdur. 1471-ci il avqustun 24-də şəhər portuqallar tərəfindən ələ keçirildi. Portuqallar tərəfindən şəhər ətrafında qala inşa edildi və bir neçə il ərzində şəhər əhəmiyyətli ticarət mərkəzlərindən birinə çevrildi. Vasko Mouzinyo de Kevedonun (1611) "Afrikalı Afonso" adlı epik poemasında şəhərin Portuqaliya kralı V Afonso tərəfindən fəth edilməsi tərənnüm edilmişdir.
Bulbophyllum nasica
Bulbophyllum nasica (lat. Bulbophyllum nasica) — səhləbkimilər fəsiləsinin bulbofillium cinsinə aid bitki növü.
Daşıma qabiliyyəti
Daşıma qabiliyyəti nəqliyyat vasitəsinin daşıya biləcəyi maksimum yük tutumunu bildirir. Avtomobillərdə boş çəkinin üstünə tam dolu vəziyyətdə depo ağırlıqları, oturacaq sayı qədər insan (təxminən 70 kq) və maksimum baqaj tutumu əlavə edilərək hesablanır. Xülasə olaraq, bir avtomobilin alt hissəsinin daşıya biləcəyi maksimum çəkidir.
Emiliano Zapata
Emiliano Zapata (isp. Emiliano Zapata Salazar) - 1910-cu ildən etibarən, başlamış Meksika inqilabının lideri.
Frenki Zapata
Frenki Zapata (fr. Franky Zapata) (d. 27 sentyabr 1978, Marsel) — Fransız ixtiraçı. "Flyboard Air" reaktiv uçan platforma Frenki Zapata tərəfindən yaradılıb.
Haşima (şəhər)
Haşima (羽島市, Hashima-shi) — Yaponiyanın Gifu prefekturasından yerləşən şəhər. Şəhər 1 aprel 1954-cü ildə qurulmuşdur. 1 iyul 2014-cü ilin məlumatına görə şəhərin əhalisi 66.758 nəfərdir, hər km² ərazidə 1245 nəfər yaşayır. Şəhərin sahəsi 53,64 km²-dir. == Coğrafiya == Şəhər Yaponiyanın Honşu adasında, Çubu regionunun Gifu prefekturasında yerləşir. Şəhərə qonşu olan şəhərlər Gifu, Kayzu, Oqaki, İçinomiya və İnazava, qonşu olan kəndlər Kasamatsu, Ampati və Vanouçidir. == Əhali == 2014-cü ilin məlumatına görə şəhərin əhalisi 66.758 nəfərdir, hər km² ərazidə 1245 nəfər yaşayır. Əhalisinin 1980-2005-ci illər arasında dəyişməsi: == Simvolika == Şəhərin simvolik ağacı Çin ardıcı, simvolik gülü Chrysanthemum × glabriusculum hesab olunur.
Haşima adası
Haşima yap. 端島 — Sakit okeanın Şərqi Çin dənizidə Naqasaki şəhərindən 15 km aralıda yerləşir. Bəzən Qunkancima (yap. 軍艦島)<. adlandırılır, bu isə adanın quruluşu ilə əlaqədardır. Ada hərbi "Kreyser" gəmisini xatırladır. == Coğrafiya == Adanın şərqindən qərbinə olan məsafə 160 metr, şimaldan cənuba isə 480 metr təşkil edir. Sahil xəttinin uzunluğu 1 kilometrdir. == Tarixi == Ada XIX əsrin əvvələrinə qədər yaşılıqlarla örtülü olan və dəniz quşlarının yumurta qoyduğu adi ərazi idi. Bəzi hallarda isə ada Naqasakinin Takişima adasından olan balıqçıların əsas düşərgəsi rolunu oynayırdı.
Kaşima (Saqa)
Kaşima (鹿島, Kashima) — Yaponiyanın Kyuşu regionunda, Saqa prefekturasında yerləşən şəhər. 2017-ci ilin fevralının məlumatına görə şəhərin əhalisi 30.159 nəfərdir, hər km² ərazidə 270 nəfər yaşayır. Şəhərin sahəsi 112,1 km²-dir. == Tarix == 1889-cu ildəki inzibati islahatdan sonra şəhər regionuna 6 qəsəbə daxil idi: Minami-Kaşima, Kita-Kaşima, Haçihonqi, Fureda, Noqomi və Nanaura. 1954-cü ildə şəhər ərazisinə Hama şəhəri, Kaşima qəsəbəsi, Furueda qəsəbəsi, Noqomi qəsəbəsi daxil edilmişdir. 1955-ci ildə isə Nanaura Kaşimaya qatılmışdır. == Coğrafiya == Şəhər Yaponiyanın Kyuşu adasında, Saqa prefekturasında yerləşir. Saqa şəhərinin 60 kilometrlik cənub qərbindədir. Dağlar: Kyoqa, Codo, Kotoci, Qibi. Çaylar: Şiota, Kaşima, Hama, Naka.
Kozo Taşima
Kozo Taşima (d. 21 noyabr 1957) — keçmiş Yaponiya futbolçusu. == Milli komanda karyerası == Yaponiya milli komandasının heyətində 7 oyun keçirib, 1 qol vurub.
Kristian Zurita
Mara Zalite
Mara Zalite (latış. Māra Zālīte‎ d. 18 fevral 1952, Krasnoyarsk) — Latviya şairəsi, dramaturq və ictimai xadim. Latviya Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü (1998). == Bioqrafiyası == Mara Zalite 18 fevral 1952-ci ildə Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının Krasnoyarsk diyarında, sürgün olunmuş ailədə anadan olub. 1956-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Latviyaya qayıtmışdır. Zemqale məktəbində oxumuşdur. Latviya Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib (1975). Latviya Yazıçılar Birliyində referent vəzifəsində çalışmışdır. SSR (1974-1979) və Liesma jurnallarında ədəbi məsləhətçisi (1977-1990), Karoqs jurnalının baş redaktor (1989-2000), Latviya Müəlliflər Birliyinin prezidenti, Dövlət Dil Komissiyasının sədri ( 2002-2004), Latviya Milli Kitabxanasının İdarə Heyətinin üzvü, Müəllif Hüquqları üzrə Məşvərət Şurasının üzvü və Latviya Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Milli Mədəniyyət Şurasının üzvü olmuşdur.