BAĞ

\[Alm. Relation, Beziehung, fr. , ing. Relation; lat. Relatio; ər. علامخ \] – bağ, əlaqə. əski türkçədir. Hər hansı bir düşüncə çərçivəsində arxa-arxaya sıralanaraq gələn iki və ya daha artıq şey arasında var olan birlik, vəhdət, əlaqə, və s.şeylər. Aristotel bağı on kateqoriyadan biri hesab edirdi. Filosofa görə bir başqa şeylə əlaqədə qavranılan şeydir.
BACARIQ
BAĞIMSIZ

Значение слова в других словарях