CADUGƏR

I. i. magician, məc. wizard; (kişi) sorcerer, (qadın) sorceress, witch; (xüsusi hekayələrdə) warlock, soothsayer, məc. (qadın) enchantress, charmer; d.d. miracle worker

II. s. charmful; magic

CADU
CADUGƏRLİK

Digər lüğətlərdə