CALAQLAMAQ

f. bax calamaq I (1-ci və 2-ci mənalarda)

CALAQÇI
CALAQLANMAQ

Digər lüğətlərdə