COĞRAFİYA

\[yun. gegraphia-Yerin təsviri\] география; bitki coğrafiyası набататрин география; // географиядин.
COĞRAFİ
COĞRAFİYAÇI

Digər lüğətlərdə