DAĞISTAN

1. дагестан; 2. дагестанский;
DAĞINTI
DAĞISTANLI

Digər lüğətlərdə