EHTİRAM

i. respect, esteem; ~ bəsləmək / göstərmək to respect (d.), to esteem (d.), to have* respect (for); bir kəsə dərin ~ bəsləmək / göstərmək to have* a profound respect for smb.; hamının ~ını qazanmaq to enjoy universal esteem, to win* the respect of all

EHTİMALLA
EHTİRAMLA

Digər lüğətlərdə