FIRFIRA

i. whirler; (oyuncaq) whirligig

FIRÇALANMAQ
FIRIQ

Digər lüğətlərdə