fağır

fakir, fukara

faciəli
fahişə

Digər lüğətlərdə