Generator qazı

qaz yanacaq növlərindən biri: daş kömür, torf, mazut, koks və s. yanacaqları qaz generatorunda qazlaşdırmaqla alınır.
Generator qazı
Geoloji axtarış

Digər lüğətlərdə