İstismar boruları

maye-qaz qarışığını quyu dibindən yer səthinə qaldırmaq üçün quyuya buraxılan borular. İ.b. D, K, E, L, M markalı yüksək mexaniki xasəli poladan, qaynaqsız hazırlanır. Muftalarla birləşdirilmiş İ.b. boru kəmərini təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının neft sənayesində daxili səthi şüşə, emal, epoksid qatranı və s. ilə örtülmüş (parafinləşməyə qarşı tədbir kimi) İ.b.-dan istifadə olunur.
İnklinometr
İştirak müqaviləsi, asosiasiya müqaviləsi