KÖHNƏDƏN

z. from old, since old times / days; Bu köhnədən belədir It has been so from old / since old times; ~ qalma: 1) old; 2) stale; Bu, köhnədən qalma adətdir It is an old custom; Pivə köhnədən qalmadır The beer is stale

KÖHNƏ-KÜRÜŞ
KÖHNƏLDİLMƏK

Digər lüğətlərdə