KƏRƏ

KƏRƏ I sif. Əridilməmiş yağ. Hərdən Bəyxanım qarı bir tikə lavaşın içində Qubada qoz boyda kərə yağ gətirib həyətdən keçəndə verərdi (Ə.Əylisli).

KƏRƏ II sif. Qulağı kəsik, qulaqsız, qulağı gödək. Ala kərə, tayın gördüm; Sarı kürə, tayın görmək gərək (Ata. sözü).

KƏRƏ III num. söz. [ ər. ] Dəfə. Zabit tülkü-tülkü baxdı əsgərə; Aldatmaq istədi onu son kərə (S.Rüstəm).

KƏM
KƏSMƏ

Digər lüğətlərdə