Kaberna ölçən

qazma quyusuna elektrik kabeli ilə salınaraq quyunun diametrini ölçən dərinlik cihazı. Mexaniki və ultrasəs K.Ö.-ləri tətbiq olunur.
İştirak müqaviləsi, asosiasiya müqaviləsi
Kaptaj