Karotaj

geoloji kəsilişi öyrənmək və faydalı qazıntıları aşkar etmək üçün quyuların geofiziki tədqiqi. Quyularda ilk geofiziki tədqiqatları (quyularda temperaturun ölçülməsini) 1908-ci ildə Bakı neft mədənlərində D.V. Qolubyatnikov aparmışdır. K. dərin quyuların kəsilmişlərinin geoloji sənədləşdirilməsində əsas metodur.
Karbohidrogenlər
Katalizatorlar

Digər lüğətlərdə