LOPA

LOPA I is. Məşəl, alov. Qızlar, gəlin biz də lopa yandıraq; Dünya işıqlansın ilk səhər kimi (S.Vurğun).

LOPA II is. Topa, yığın. Nədənsə hündür şam ağacının budaqlarındakı qar lopası qopub yerə düşdü (M.İbrahimov).

LİRA
MACAR

Digər lüğətlərdə