MÜHARİBƏ

I. i. war; vətəndaş ~si civil war; partizan ~si partisan (guer(r )illa) warfare; Böyük Vətən Müharibəsi the Great Patriotic War; ədalətli ~ just war; dünya ~si world war; imperialist ~si imperialist war; dəniz ~si naval warfare, sea war; kimyəvi ~ chemical / gas warfare; soyuq ~ cold war; hava ~si air / aerial warfare; war in the air; ~ elan etmək to declare war (on); ~ aparmaq to wage war, to fight* a war; ulduz ~si star war; ~ vəziyyətində olmaq to be* at war (with); ~də in the war

II. s.: ~ illəri war time, time of war, during the war

MÜHAKİMƏ
MÜHASİB

Digər lüğətlərdə