müqəddəs

kutsal, mukaddes

müqəddər
müqəddimə

Digər lüğətlərdə