müqəddəs

sif. saint, -e ; sacré, -e ; ~ borc devoir m sacré ; ~ Məryəm la Sainte Vierge ; ~ kitablar livres m pl sacrés ; din. ~ ruh le Saint-Esprit

müqəddarat
Müqəddəs Yelena adası

Digər lüğətlərdə