MƏBDƏ

Başlanğıc, birinci olan. Özündən başqa şeylərin törədiyi ilkin mənşə.
MƏBDE
MƏCBURİYYƏT

Digər lüğətlərdə