MƏRƏKƏ

MƏRƏKƏ I is. [ ər. ] Qalmaqal, döyüş, dava. Bacım olsaydı, gör nə mərəkəydi (Anar).

MƏRƏKƏ II is. [ ər. ] Kampaniya, tamaşa. Burnu lap burnuna bənzər – yekədir; Gəl yaxından ona bax, – mərəkədir! (S.Rüstəm).

MƏNZİL
MƏSƏLƏ

Digər lüğətlərdə