MƏZDƏKİLİK

V əsrin sonunda İranda yaranmış, sonralar Azərbaycanda və bir sıra qonşu ölkələrdə geniş yayılmış dini-fəlsəfi və sosial təlim.
MƏSULİYYƏT
MİF

Digər lüğətlərdə