MİKROORQANİZM

i. biol. microorganism

MİKRON
MİKRORAYON

Digər lüğətlərdə