NƏQLİYYAT

\[ər. “nəql” söz. cəmi\] сущ. 1. транпорт; улакь (рах.); hava nəqliyyatı гьавадин транспорт (самолёт, вертолёт ва мс.); dəniz nəqliyyatı гьуьлуьн транспорт (гими, луьткве ва мс.); şəhər nəqliyyatı шегьердин транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, такси ва мс.); yeraltı nəqliyyat метрополитен; 2. са чкадай маса чкадиз тухун, ялун (парар, инсанар); гьахьтин крар.
NƏQLİ
NƏQLİYYATÇI

Digər lüğətlərdə