Neft emalı qazları

neftin və ya neft məhsularının termik və termokatalitik emalı zamanı alınır; Kömür yataqlarının yeraltı qazlaşdırılması yolu ilə də Y.q. alınır.
Neft emalı qazları
Neft Fondu

Digər lüğətlərdə