OĞLAN

Yakut dilində oğo “uşaq”dır, oğolon isə “doğmaq”dır. Oğlan “doğulmuş” (qıza da aiddir) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OĞLAQ
OĞLAN-QIZ

Digər lüğətlərdə