OXŞAMAQ

OXŞAMAQ I f. Bənzəmək. Su gəlir lülə-lülə; Dost gəlir gülə-gülə; Dostumun göyçək üzü; Oxşayır qızılgülə (Ə.Cavad).

OXŞAMAQ II f. Sığallamaq, əzizləmək. Gəl ipək saçını oxşayım; Səninlə bir an da yaşayım (M.Müşfiq).

OXŞAMAQ III f. Ağı demək, dərdinə şərik olmaq. Hər kəs öz ölüsünü oxşar (Ata. sözü).

OX
OXU

Digər lüğətlərdə