parçalamaq

parçalamak, ufalamak

parça-parça
parıltı

Digər lüğətlərdə