QÖVR

i.:~ etmək to make* itself felt; Yara qövr edir The wound is making itself felt

QÖNÇƏLİ
QÖVS

Digər lüğətlərdə