QABARMAQ

QABARMAQ I f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya hər insan (Ə.Cəmil).

QABARMAQ II f. Yüksəlmək, qalxmaq, daşmaq. Dedikcə alışıb yanır gözləri; Qabardıb döşünü verir irəli (S.Vurğun).

QABAR
QABLAMA

Digər lüğətlərdə