QARAYANIQ

QARAYANIQ I sif. Qarabəniz, qarayağız. Kəlbalı alçaqboylu... gödək qılçaları xeyli içəriyə əyilmiş qarayanıq adam idi (S.Rəhimov).

QARAYANIQ II sif. dan. Zəhmətkeş, kasıb. Əşi, sən ki qarayanıqsan, nədən qorxursan.

QARAGİLƏ
QARĞA

Digər lüğətlərdə