Qaz benzini

bax: Qazolin.
Qaz anbarı
Qaz ehtiyatlarının hesablanması metodları