QLÜKOZA

i. glucose, bextrose, grape-sugar

QLOBUS
QNOSEOLOGİYA

Digər lüğətlərdə