RİYA

лицемерие
RİŞXƏNDLİ
RİYAKAR

Digər lüğətlərdə