RİYA

is. [ ər. ] İkiüzlülük.
Məsciddə həsiri eləmə aləti-təzvir; Mərdanə qədəh tut, bu riyadən dəxi ar et. S.Ə.Şirvani.
Ana ürəyi [yasavulbaşının] gözlərindəki saxta boyanı, sözlərindəki hiylə və riyanı duydu. M.Rzaquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RİYA riya bax riyakarlıq
RİVANÓL
RİYAKAR

Digər lüğətlərdə