SƏKİ

i. pavement; amer. side-walk

SƏKDİRMƏK
SƏKKİZ

Digər lüğətlərdə