SARI

1
I
прил. жёлтый:
1. цвета яичного желтка, золота. Sarı rəng жёлтый цвет, sarı işıq жёлтый свет, sarı yarpaq жёлтый лист, sarı köynək жёлтая рубашка, геол. sarı torpaq жёлтая земля
2. первый компонент словосочетаний – названий ботанических, медицинских, минералогических терминов. бот. Sarı akasiya жёлтая акация, sarı suzanbağı (nilufər) жёлтая кувшинка (кубышка); зоол. carı vağ жёлтая цапля, sarı sünbülqıran жёлтый суслик; мед. sarı şiş жёлтая опухоль, sarı ilik жёлтый костный мозг; бот. sarı böyürtkən морошка, sarı yonca донник, sarı sarmaşıq повилика; yumurta sarısı желток
II
сущ. золотишко, золотая монета
◊ sarısını udmaq перепугаться насмерть; sarı yağ kimi yayılmaq (ürəyinə, canına, bədəninə) как (будто, словно, точно) маслом по сердцу; sarı simə vurmaq (toxunmaq) тонко намекать, намекнуть на что-л. ; sarı simdə çatdırmaq см. sarı simə vurmaq
2
I
послел. к, в сторону, по направлению. Evə sarı к дому, çaya sarı к реке, qapıya sarı к двери
II
союз. потому, поэтому. Ondan sarı ki … потому, что …
SARĞICIQ
SARI-BOZUMTUL

Значение слова в других словарях