SOLTAN

\[ər. sultan\] сущ. султан, пачагь, гьукумдар.
SOLO
SOLUB-SARALMAQ

Digər lüğətlərdə