SOLO

\[ital. solo-tək\] соло (кьилди са музыкантди, са манидарди тамамардай музыкадин эсер ва я адан ччарадаказ пай; // кьилди са касди тамамардай кьуьл ва я адан ччарадаказ пай).
SOLMAZ
SOLTAN

Digər lüğətlərdə