SSENARİ

i. scenario; (film çəkmək üçün) script; (ədəbi əsər üzrə) screen version / adaptation (of)

SRAĞAGÜNKÜ
SSENARİST

Digər lüğətlərdə