TƏHTƏLŞÜUR

\[ər. ذحد آنشؼىس \] –– müəyyən anda şüurun məna fəaliyyətinin mərkəzi olmasa da, şüurlu proseslərin gedişinə təsir göstərən fəal psixi proseslərin xarakteristikası. Ərəb dilindən hərfi mənada şüurun altındakı deməkdir.
TƏHSİL
TƏXƏYYÜL

Digər lüğətlərdə